Tarieven

Raad voor Rechtsbijstand

Op grond van de Wet op de Rechtsbijstand is het mogelijk om onder voorwaarden in aanmerking te komen voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). Dit betekent dat u slechts een eigen bijdrage, welke wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand, verschuldigd bent voor de kosten van uw advocaat. Voor meer informatie: www.rvr.org.

Betaling van de kosten door derden

Bij aansprakelijkheidskwesties maakt het honorarium onderdeel uit van uw schade, die door de aansprakelijke tegenpartij wordt vergoed.

Rechtsbijstandverzekering

Indien u rechtsbijstand verzekerd bent en u in een procedure wordt betrokken of een procedure wenst te starten, heeft u recht op een voorkeursadvocaat. Dat betekent dat uw rechtsbijstandsverzekeraar opkomt voor alle proceskosten, daarbij het honorarium van de aangezochte advocaat naar keuze inbegrepen. Het Hof van Justitie van de EU heeft dit bepaald in het arrest Das/Sneller. Ook indien u wordt betrokken in een administratieve procedure – bijvoorbeeld een ontslagprocedure bij UWV – of zelf bezwaar wenst aan te tekenen tegen een besluit van een bestuursorgaan – bijvoorbeeld UWV of gemeente – heeft u recht op een voorkeursadvocaat. Het Hof van Justitie van de EU heeft dit bepaald is de arresten Das/Massar en Achmea/Buyuktipi.

Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft via de vakbond, heeft u eveneens recht op een voorkeursadvocaat.

Uurtarief

Komt u niet in aanmerking voor een toevoeging en worden u kosten niet vergoed door een derde of een rechtsbijstandsverzekeraar, dan spreken wij met u een gepast uurtarief af. Gekeken wordt naar de aard en de ingewikkeldheid van de zaak. Indien u dit wenst, begroten wij voor u de kosten. U weet dan precies waar u aan toe bent!

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op voor een gratis intakegesprek.