Advocaten

Mw. mr. P.H.M. (Petra) Hartmans

Curriculum Vitae Na afronding van de middelbare opleiding enkele jaren werkzaam geweest bij de vakbond FNV in de individuele dienstverlening. In 1991 als (register) arbeidsdeskundige werkzaam geweest bij de GMD, later bij Cadans. In 1998 beëdigd als advocaat en toegetreden tot een advocatenmaatschap.
Opleiding Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht, afgerond in 1996.

Lidmaatschappen Lid van LSA, lid Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht, Werkgroep Artsen en Advocaten, Nederlandse vereniging van arbeidsdeskundigen.

Specialisaties Grotius opleiding letselschade, afgerond in 2004. Leergang erfrecht, afgerond in 2008. Grotius opleiding Aansprakelijkheid en Onderneming, afgerond in 2009.

Aandachtsgebieden aansprakelijkheidsrecht (letselschade), erfrecht, onroerend zaak, (sociaal) verzekeringsrecht, arbeidsrecht.

Mw. mr. C.M.G. (Chantal) Gubbels

Curriculum Vitae bachelor Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht, afgerond in 2009, master ‘privaatrecht’ afgerond in oktober 2011 met aandacht voor verbintenissenrecht. In 2009 stage bij een advocatenkantoor te Roermond. Vanaf januari 2012 werkzaam als juridisch medewerkster bij grote zorginstelling. Vanaf juni 2012 werkzaam bij Hartmans Advocaten.

Aandachtsgebieden letselschade, erfrecht, aansprakelijkheidsrecht, huurrecht

Mw. mr. Chantal Gubbels

Mw. mr. M. (Marloes) Jilsink

Curriculum Vitae bachelor Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg, afgerond in 2011, master 'privaatrecht' in augustus 2011 afgerond met aandacht voor contracten- en aansprakelijkheidsrecht. Van 2007 tot en met 2011 werkzaam geweest als juridisch medewerker en van 2011 tot en met 2015 als advocaat bij een nichekantoor te Eindhoven. In 2008 stage op privaatrechtelijk gebied bij groot landelijk advocatenkantoor te Eindhoven. Vanaf november 2015 werkzaam bij Hartmans Advocaten.

Aandachtsgebieden letselschade, huurrecht, verbintenissenrecht, consumentenrecht, incasso- en beslagrecht

Marloes Jilsink

Juridisch medewerksters

Victoria Rozek

Juridisch medewerkster

Victoria Rozek

Ivy Kempener

Juridisch medewerkster

Ivy Kempener

Team

Shirley van Kempen - Willems

Boekhoudster

Shirley Willems

Dahnee Didden

Secretaresse

Dahnee Didden

Roxanne Franssen-Loozen

Secretaresse

Roxanne Loozen

Desiree Pistorius

Secretaresse

Desiree Pistorius

Ilja de Geus

Secretaresse

Ilja de Geus

Frans Schoonen

Administratief medewerker

Desiree Pistorius

Stip †

Kantoorhond

Stip

Fester

Kantoorhond

Fester

Dolly

Kantoorhond

Fester