Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is ingewikkeld en veelomvattend. Wat een werkgever en werknemer met elkaar hebben afgesproken, is van groot belang, maar daarnaast zijn er verschillende wettelijke bepalingen van toepassing. Het arbeidsrecht kent een grote mate van bescherming toe aan de werknemer. Ook Cao-bepalingen kunnen een rol spelen. Tenslotte is er nog het sociale zekerheidsrecht waar zowel de werkgever als de werknemer rekening mee moet houden.

Misschien hebt u vragen over uw positie of uw rechten en verplichtingen. Hartmans Advocaten is deskundig en ervaren op elk terrein van het arbeidsrecht. Wij beantwoorden uw vragen graag en bieden advies op maat. Het liefst denken wij in een vroeg stadium met u mee, om conflicten te voorkomen. Mocht het onverhoopt toch zo ver komen, dan staan we u graag bij in procedures.

Wij adviseren u graag bij onder meer:

  • het opstellen en controleren van arbeidsovereenkomsten;
  • het opstellen en beoordelen van vaststellingsovereenkomsten;
  • het instellen van een loonvordering indien uw werkgever u niet of te weinig loon betaalt;
  • het adviseren gedurende ziekte en re-integratie. Waarna wij u ook kunnen bijstaan bij het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering en een eventueel daarop volgende procedure tegen UWV. Wij verwijzen u naar onze pagina sociale zekerheid;
  • ontslag; wij kunnen voor u verweer voeren in een procedure bij UWV dan wel voor de bevoegde kantonrechter en/of voor u onderhandelen over een ontslagvergoeding;
  • geschillen over concurrentie- en/of relatiebedingen;
  • aansprakelijkheid van werkgevers. Wij verwijzen u naar onze pagina letselschade.
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op voor een gratis intakegesprek.