Sociaal zekerheidsrecht

Sociale Zekerheid

Het sociaal zekerheidsrecht regelt op de eerste plaats de financiƫle voorzieningen voor werknemers die door ziekte niet meer of slechts gedeeltelijk kunnen werken en voor de werknemers die werkloos zijn geraakt. Daarnaast strekt het sociaal zekerheidsrecht zich onder andere uit tot de (jong)gehandicapten en ouderen, die eveneens aanspraak kunnen maken op een uitkering of andere voorziening. Ook dient gedacht te worden aan een eventuele aanspraak op een uitkering in de zin van de Participatiewet (een uitkering op bijstandsniveau, voorheen de Wet Werk en Bijstand).

Bij Hartmans Advocaten werken advocaten met gespecialiseerde kennis en ervaring op het gebied van de vele wetten, richtlijnen en verdragen op het terrein van het sociale zekerheidsrecht. Zij zijn thuis in de complexe systematiek van dit rechtsgebied en beantwoorden graag uw vragen op het terrein van de Ziektewet (ZW), Werkloosheidswet (WW), Wet arbeidsongeschiktheidswet (WAO), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) , de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten (Wajong) en de Participatiewet. Hierbij verdient het ook aantekening dat Petra Hartmans voordat zij toetrad tot de advocatuur, jarenlang gewerkt als register arbeidsdeskundige, zodat zij over diepgaande kennis van sociale zekerheid beschikt welke kennis zij heeft overgedragen aan haar medewerkers.

Als dat nodig is, treden we op in bezwaar- en beroepsprocedures. Onze jarenlange expertise zorgt ervoor dat we een goede inschatting kunnen maken van uw kansen en aan de hand daarvan samen met u een strategie kunnen bepalen.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op voor een gratis intakegesprek.