Verzekeringsrecht

Per 1 januari 2006 is het verzekeringsrecht ingrijpend gewijzigd en opgenomen in boek 7, titel 17 BW. De verzekeringsovereenkomst is nu een bijzondere overeenkomst, naast andere zoals koop, overdracht, borgtocht enz. Dat betekent overigens dat de algemene bepalingen uit de boeken 3, 5 en 6 BW van belang zijn bij de totstandkoming van deze overeenkomst, de geldigheid en de uitvoering. De huidige regeling is duidelijker. Voor het nieuwe verzekeringsrecht geldt als hoofdregel de onmiddellijke werking.

Verzekeringsovereenkomsten zijn in te delen in schadeverzekering (bijvoorbeeld aansprakelijkheidsverzekeringen), waarbij de vermogensschade vergoed dient te worden, tegenover sommenverzekeringen, waarbij de begunstigde een vaste som ontvangt. Een vreemde eend in de bijt is de arbeidsongeschiktheidsverzekering omdat deze verzekering kenmerken van beide vormen kan hebben.

De meeste problemen doen zich voor bij de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, waar een discussie is over het wel of niet arbeidsongeschikt zijn en in welke mate. Maar ook ‘de verzwijging’ levert in de praktijk vele problemen op.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op voor een gratis intakegesprek.